Trạng thái
CHƯA ĐĂNG KÝ
Giá
Tùy chọn
Vào lớp

Đăng ký/ Đăng nhập để tham gia học ngay!


Price Action Master by Medio

Cập nhật 02/03/2021:
12.3. Vào Lệnh Ngược Xu Hướng - Thực Hành 2
12.4. Vào Lệnh Ngược Xu Hướng - Thực Hành 3
Cập nhật 07/02/2021:
12.2. Vào Lệnh Ngược Xu Hướng - Thực Hành 1
Cập nhật 15/01/2020:
8.12. Lọc Nhiễu Phá Vỡ Giả, Phá Vỡ Thật 6
8.13. Lọc Nhiễu Phá Vỡ Giả, Phá Vỡ Thật 7
Cập nhật 08/01/2020:
Chương 12 Masterclass Final+ : Vào lệnh không hợp lưu

Price Action Master là khóa học bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu về giao dịch theo phương pháp Price Action (Hành động giá) được thiết kế để người mới bắt đầu cũng có thể học và giao dịch được.
Price Action Master sẽ giúp bạn hiểu bản chất của bất cứ thị trường cung cầu nào. Vì vậy, trong Khóa học tuy tập trung nhiều hơn về Forex nhưng bạn có thể áp dụng cho các thị trường khác như Chỉ số, Crypto, Phái sinh, Chứng khoán,..

Mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người áp dụng Price Action để lựa chọn thời điểm thích hợp mua tích trữ tài sản như Vàng, Bitcoin, Cổ phiếu,…

Mục tiêu của Khóa học:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về thị trường Forex.
  • Quản lý rủi ro, Quản lý vốn khoa học.
  • Hiểu sâu về cấu trúc thị trường để có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau.
  • Giao dịch được ngay sau khi hoàn thành Khóa học.

Nội Dung Chính

Mở rộng