Trạng thái
CHƯA ĐĂNG KÝ
Giá
Tùy chọn
Vào lớp

Đăng ký/ Đăng nhập để tham gia học ngay!


Price Action Master by Medio

Cập nhật 15/01/2020:
8.12. Lọc Nhiễu Phá Vỡ Giả, Phá Vỡ Thật 6
8.13. Lọc Nhiễu Phá Vỡ Giả, Phá Vỡ Thật 7
Cập nhật 08/01/2020:
Chương 12 Masterclass Final+ : Vào lệnh không hợp lưu
Cập nhật 30/12/2020: 
Ra mắt forum Price Action Hội Quán để học viên trao đổi, thảo luận, tâm sự để cùng thành công trong Trading.
Cập nhật 24/12/2020:
8.10: Lọc nhiễu tìm keylevel quan trọng 4 - khi có GAP
8.11: Lọc nhiễu tìm keylevel quan trọng 5
App điện thoại trên Android để học dễ dàng hơn.

Price Action Master giúp bạn hiểu bản chất của bất cứ thị trường cung cầu nào nên trong Khóa học tuy tập trung nhiều hơn về Forex nhưng bạn có thể áp dụng cho các thị trường khác, Và trong khóa học cũng có các ví dụ thực hành cho các thị trường Chỉ số, Phái sinh, Chứng khoán,..

Mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người áp dụng Price Action để lựa chọn thời điểm thích hợp mua tích trữ tài sản như Vàng, ₿ , Cổ phiếu,…

Mục tiêu của Khóa học:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về thị trường Forex.
  • Quản lý rủi ro, Quản lý vốn khoa học.
  • Hiểu sâu về cấu trúc thị trường.
  • Giao dịch được ngay sau khi hoàn thành Khóa học.

Nội Dung Chính

Mở rộng
Nội dung Bài học
0% Hoàn thành 0/1 Bài